Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων 12_06_2023

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των ενστάσεων για κατάρτιση του Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων για την υλοποίηση της Πράξης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΙΥΕ)» με κωδικό MIS 5035230.

Μπορείτε να δείτε το Οριστικό Μητρώο εδώ.

Footer Image