Λήξη υποβολής 1ου κύκλου αιτήσεων ωφελουμένων 28/03/2023, 23:59
Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα είναι δυνατή έως την Τρίτη 28/03/2023 και ώρα 23:59:59 για να αξιολογηθεί το σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων. Μετά τη λήξη της υποβολής, δεν θα είναι δυνατή η συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων υποψήφιων ωφελουμένων.

 

Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν την υποβολή της αίτησης τους έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησης τους με νεότερη ανακοίνωση.

 

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα είναι δυνατή ξανά για τις ομάδες περιφερειών που δεν θα έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός επιτυχόντων και επιλαχόντων κατόπιν νεότερης ανακοίνωσης.
Footer Image